Севастополь сакинлери ичюн

Бу сене Севастополь шеэри 240-йыллыкъны къайд эте! Севастополь – бизим гъурурымыз! Къараман-шеэр, гъалип-шеэрдир!

Юбилейлик байрам мунасебетинен биз махсус Севастополь шеэрининъ сакинлери ичюн теклифни азырладыкъ - 240 руб./айда фиятынен универсаль тариф. Тарифке невбеттеки хызметлер кире:

  • Буюк хызметлер пакети иле мобиль багъы
  • 200 Мбит/саниеде сурьатынен эВ интернети
  • 100 каналдан зияде телеяйынлав.

Сиз даа зияде хызметлернен тарифни махсус фият иле сече билесинъиз.

Бундан да гъайры, сиз ичюн:

1.     Сизге онъайтлы олгъан куньде бедава багъланув.

2.     Энергияны сакълагъан кучьлю WI-FI роутернинъ бедава такъдим этилюви.

3.     Бизим мутехассысларымызнынъ кунь девамында дестеги.

4.     Бизни къомшуларынъыз ве танышларынъызгъа теклиф эткенинъиз ичюн бонуслар (1000 руб.).

Акция 14.06.2024 с. къадар чалыша.

Тарифы

Лето
Мобиль багъы
300 дакъкъа
Къырым боюнджа
10 ГБ
150 SMS
Эв интернети
200 Мбит/саниеде
Интернет
Больше лета
Мобиль багъы
500 дакъкъа
Русие боюнджа
ГБ
500 SMS
Эв интернети
500 Мбит/саниеде
Интернет
Лето круглый год
Мобиль багъы
1000 дакъкъа
Русие боюнджа
ГБ
1000 SMS
Эв интернети
1 Гбит/саниеде
Интернет
Атмосфера 200
Эв интернети
200 Мбит/саниеде
Интернет
Атмосфера 500
Эв интернети
500 Мбит/саниеде
Интернет
Атмосфера 1000
Эв интернети
1 Гбит/саниеде
Интернет
Не нашли подходящий вариант?
Соберите свой тариф!

Другие акции