Ширкет акъкъында

Урьметли Къырым сакинлери ве ярымаданынъ мусафирлери!

Сизге буюк мемнюниетликнен хабер этемиз ки, июньнинъ 15 2016 сенесинден башлап Къырым Джумхуриети ве Севастополь шеэринде «Волна мобайл» янъы мобиль багъынынъ операторы ишини башлады. Бундан эвель, айлар девамында багънынъ къурулмасы боюнджа муреккеп, амма меракълы ишлер япылды.

Бугунь «Волна мобайл» Къырым Джумхуриети ве Севастополь шеэри боюнджа сес багъы ве 2G, 3G, 4G стандартларында малюматнынъ мобиль ёлланылувы хызметлерини такъдим эте.

Баш мудирнинъ мураджааты