Къаплама харитасы

Теклиф этильген къаплама харитасы бильгисаяр моделлемеси эсасында япылгъан ве такъминий сайыла, багънынъ керчек къапламасы ве малюматнынъ къабул этилюв/ёлланувнынъ сурьаты эм менфий, эм де мусбет шекильде фаркъ эте биле. Бу косьтергичлер абуне тертибатынынъ характеристикасы ве метеорологик шартларынен, айны болюкте чалышкъан абунеджилернинъ сайысынен фаркъ эте биле.