Севастополь сакинлери ичюн

1000х270.png

Бу сене Севастополь шеэри 240-йыллыкъны къайд эте! Севастополь – бизим гъурурымыз! Къараман-шеэр, гъалип-шеэрдир!

Юбилейлик байрам мунасебетинен биз махсус Севастополь шеэрининъ сакинлери ичюн теклифни азырладыкъ - 240 руб./айда фиятынен универсаль тариф. Тарифке невбеттеки хызметлер кире:

  • Буюк хызметлер пакети иле мобиль багъы
  • 200 Мбит/саниеде сурьатынен эВ интернети
  • 100 каналдан зияде телеяйынлав.

Сиз даа зияде хызметлернен тарифни махсус фият иле сече билесинъиз.

Бундан да гъайры, сиз ичюн:

1.     Сизге онъайтлы олгъан куньде бедава багъланув.

2.     Энергияны сакълагъан кучьлю WI-FI роутернинъ бедава такъдим этилюви.

3.     Бизим мутехассысларымызнынъ кунь девамында дестеги.

4.     Бизни къомшуларынъыз ве танышларынъызгъа теклиф эткенинъиз ичюн бонуслар (1000 руб.).

Акция 14.06.2024 с. къадар чалыша.