Сыфыр иле имкянлар

Мобиль пара ёлланылувы

Озь телефонынъызнынъ эсабындан дигер телефоннынъ эсабына пара ёлламакъ истейсинъизми? «Мобильный перевод» хызметинен къулланынъыз!

Эсабыма пара къой

Эсабынъызгъа пара къоймакъ риджасынынъ ёлланылмасы

Манъа телефон эт

«Волна мобайл» номераларына сизге телефон ачмакъ риджасыны ёлланъыз.

Ваде этильген тёлев

Эгер балансынъызда пара битсе я да тёлев ичюн етерли олмаса, баланскъа пара къоймакъ ичюн имкянынъыз олмаса, «Обещанный платёж» хызметинен къулланынъыз.