"Интернет в телефоне" опциясы

90 руб./айда

Абуне фияты

2 Гб/айда

Интернет-пакетининъ колеми